Wilt u ons steunen?

U kunt veilig doneren via Paypal

BIJEENKOMEN MET ELKAAR

Meerdere keren per jaar komen het bestuur en de leden bijeen. Elke maand vindt een bestuursvergadering plaats, en minstens 1 keer per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV). U kunt als lid deze ALV bijwonen.

 

Waar de PWAV in de afgelopen jaren op de AS contactdag een soms nogal vol programma aanbood, wil de vASN een iets andere opzet gaan kiezen. De contactdag wordt in twee dagen gesplitst: één dag (de AS Familiedag) om mensen bijeen te brengen en het mogelijk te maken om ontspannen bij te praten, en één dag (de AS Informatiedag) om mensen een programma aan te bieden met meerdere presentaties. Op deze manier vindt een ieder iets van zijn of haar gading. Kijkt u s.v.p. op onze kalender pagina wanneer al onze bijeenkomsten zijn.

 

Enkele bestuursleden van de vASN bezoeken ook bijeenkomsten van geliëerde organisaties. Bijvoorbeeld de International Scientific Angelman Syndrome Conference welke elke 2 jaar wordt georganiseerd. Van 30 september t/m 1 oktober 2016 waren de aangesloten ASA-leden bijeen in Lissabon, Portugal, en van 12 t/m 14 oktober 2018 zijn onze vrienden van de Duitse Angelman Vereniging aan de beurt. U leest er meer over op www.angelman.de.

 

Uiteraard zijn er ook talloze initiatieven van de leden zelf om bijeen te komen. Internationale Angelman Dag (IAD) is zo'n moment. Elke 15 februari wordt getracht het Angelman syndroom onder de aandacht te brengen. Meestal wordt het weekend rond de 15e gebruikt om als ouders samen met onze kinderen een gezellige dag door te brengen. De vASN hoort graag van u als u een bijeenkomst wilt organiseren, of als u hulp van de vASN nodig heeft om een actie op poten te zetten. Wij kunnen u helpen!