Wilt u ons steunen?

Doneren

PRIVACY DISCLAIMER

De Privacy Policy voor Bezoekers

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website angelmansyndroom.nl bezoekt.

 

1. Beheer

De website www.angelmansyndroom.nl staat onder beheer van de vASN. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

 

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.angelmansyndroom.nl worden permanent bewaard op de webserver, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b De vASN zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 

3. Cookies

3a De vASN maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan de vASN de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Of de inhoud van het winkelwagentje. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d De vASN maakt ook gebruik van marketing cookies om de communicatie van vASN zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele lid.
3e De vASN maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

 

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij de VASN. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

 

5. Disclaimer

De vASN is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Privacy policy voor leden (laatste update: mei 2018)

De Privacy Policy voor leden is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een lidmaatschap aangaat bij de vASN.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.
Ook onze vereniging houdt zich hieraan en heeft daarom deze privacy policy een update gegeven om wettelijk te blijven voldoen aan de nieuwe wijzigingen.
 

Verantwoordelijke

De vASN (vereniging Angelman Syndroom Nederland)

 

Opgeslagen gegevens

Op het moment van inschrijven bij onze vereniging leggen wij de volgende gegevens vast. Tijdens het lidmaatschap kunnen extra keuzes en voorkeuren vastgelegd worden.
•Voor en achternaam
•Adres, postcode en woonplaats
•Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
•Geboortedatum
•Geslacht
•Datum van inschrijven en eventuele datum en reden van opzegging
•Eventuele rekeningnummer en -houder tbv. automatische contributie incasso
•Aanvullende gegevens

 

Gegevens die door het lid verstrekt worden

De vASN kan de gegevens die door het lid verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
•Het verwerken van het lidmaatschap en/of nota's.
•Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het lidmaatschap, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
•Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een activiteit, tip, handigheid etc., waarvan de vASN denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle lidmaatschap voor het lid.

 

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door het lid aan de vASN zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter vier uitzonderingen op deze regel:
•Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
•De lidmaatschap gegevens worden doorgeven aan e-boekhouden.nl.
•Beperkte gegevens kunnen gedeeld worden met Microsoft Office 365. Microsoft doet verder niets met deze gegevens.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Wij geven de gegevens door aan de nationale bond. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens ook aan andere derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden of instellingen dienen te worden verstrekt in verband met te verkrijgen subsidies.

 

Beeldmateriaal

Een lid stemt in met het maken en publiceren van beeldmateriaal waar deze op kan staan. Ze hebben te allen tijde het recht een foto te laten verwijderen indien zij bezwaar aanmaken.
Het bestuur kan er dan voor kiezen de persoon onherkenbaar te laten.

 

Minderjarigen

De vASN verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn en opslag

De vASN bewaart de gegevens zolang als wettelijk is toegestaan na opzegging van het lidmaatschap. Hierna worden noodzakelijke gegevens overgezet naar het archief voor statistische doeleinden. 
De gegevens die het lid aan de vASN verstrekt, worden in een beveiligde webomgeving opgeslagen op een server van de webmaster van de vASN.
Alle gegevens worden nooit langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

 

Rechten

Het lid heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. De vASN kan het lid in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door De vASN voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
Leden hebben het recht de gegevens volledig te laten wissen, wat resulteert in opzegging van het lidmaatschap. Gegevens worden dan geanonimiseerd om beschikbaar te blijven voor statistische doeleinden.
Een lid heeft recht eerder gegeven toestemmingen weer in te trekken.
Een lid heeft recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht iemand vragen hebben over deze privacy voorwaarden, dan kan er contact opgenomen worden met onze voorzitter, tevens verantwoordelijke gegevensbescherming.
Deze pagina kan worden aangepast zonder verdere aankondiging.

 

Aanvaarding

Als iemand lid wordt van de vASN, dan geeft deze persoon nadrukkelijk aan deze pagina te hebben gelezen en onze privacy voorwaarden accepteert.