Wilt u ons steunen?

U kunt veilig doneren via Paypal

PRIVACY DISCLAIMER

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 - vASN: Vereniging Angelman Syndroom Nederland
   als eigenaar van de website;
 - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 - content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website die u thans bezoekt. Door deze pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de vASN met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de vASN aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk of per e-mail aan de vASN te worden verzocht.

6. De vASN is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van levering, werking of gebruik van de informatie op deze website.

7. Deze website bevat links naar websites die niet door de vASN worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere site van toepassing. Wij als vASN controleren de inhoud van deze websites niet altijd en kunnen daarom niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of kwaliteit van deze websites.

8. De Vereniging ontvangt af en toe het verzoek om een aanbod voor woonruimte, die mogelijk voor haar doelgroep van belang kan zijn, op haar sites te plaatsen. In principe gaan wij op een dergelijk verzoek in. De Vereniging acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van dat bericht.

9. Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons (vASN) mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij (vASN) informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een script het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.